Skip links
Pen Català

Disseny i Maquetació
de Projectes Europeus

Portada / Disseny / Maquetació / Figures

El Pen Català tenia la necessitat de donar forma gràfica a un projecte europeu de participació cultural entre joves de diferents països.

Vam decidir que la imatge havia de connotar joventut i actualitat, per tal que els usuaris s’identifiquessin amb el projecte i hi participessin.

Vam veure que la vitalitat que emanava el projecte havia de ser transmesa en la imatge gràfica.

Fotografies reals de la participació en el projecte, tipografies actuals ben treballades i una estructura de la informació molt visual, van donar lloc a un llibre que permetia ser llegit sense esforç, malgrat la gran quantitat de contingut que presentava.

El Pen Català tenia la necessitat de donar forma gràfica a un projecte europeu de participació cultural entre joves de diferents països.

Vam decidir que la imatge havia de connotar joventut i actualitat, per tal que els usuaris s’identifiquessin amb el projecte i hi participessin.

Vam veure que la vitalitat que emanava el projecte havia de ser transmesa en la imatge gràfica.

Fotografies reals de la participació en el projecte, tipografies actuals ben treballades i una estructura de la informació molt visual, van donar lloc a un llibre que permetia ser llegit sense esforç, malgrat la gran quantitat de contingut que presentava.