Skip links
Pen Català

Disseny i Maquetació
del Projecte Europeu Engange!

Portada / Disseny / Maquetació / Infografia

El Pen Català tenia la necessitat de donar forma gràfica a un projecte europeu de participació cultural entre joves de diferents països.

Vam decidir que la imatge havia de connotar joventut i actualitat, per tal que els usuaris s’identifiquessin amb el projecte i hi participessin.

Vam veure que la vitalitat que emanava el projecte havia de ser transmesa en en el disseny de la publicació.

Fotografies reals de la participació en el projecte, tipografies actuals ben treballades i una estructura de la informació molt visual, van donar lloc a un llibre que permetia ser llegit sense esforç, malgrat la gran quantitat de contingut que presentava.

Diseño gráfico y maquetación de un proyecto europeo de participación cultural entre jóvenes de diferentes países para el Pen Catalán.

El Pen Català tenia la necessitat de donar forma gràfica a un projecte europeu de participació cultural entre joves de diferents països.

Vam decidir que la imatge havia de connotar joventut i actualitat, per tal que els usuaris s’identifiquessin amb el projecte i hi participessin.

Vam veure que la vitalitat que emanava el projecte havia de ser transmesa en el disseny de la publicació.

Diseño gráfico y maquetación de un proyecto europeo de participación cultural entre jóvenes de diferentes países para el Pen Catalán.

Fotografies reals de la participació en el projecte, tipografies actuals ben treballades i una estructura de la informació molt visual, van donar lloc a un llibre que permetia ser llegit sense esforç, malgrat la gran quantitat de contingut que presentava.