Skip links
Obra Social La Caixa

Disseny de la Imatge del Cicle de Poesia de CaixaForum

Imatge / Invitacions / Cartells / Projeccions

Caixaforum ens va proposar crear el disseny programes culturals, la imatge d’un esdeveniment de poesia per tal de donar una base visual a les seves ponències.

Vam partir del concepte propi de l’esdeveniment, Tres de dos, un cicle de poesia de tres mesos de durada i dues ponències a cada sessió.

Mitjançant el joc de forma i color vam destacar el missatge i vam escollir una tipografia caligràfica amb connotacions de traç de ploma.

El resultat va ser un esdeveniment que va fer entrar el públic en una atmosfera de poesia i colors vitals.

Caixa Forum. Diseño de imagen de eventos y ferias.
Diseño de la imagen del ciclo de poesía de Caixaforum
Caixa Forum. Diseño de imagen de eventos y ferias.
diseño eventos culturales
Disseny programes culturals
Disseny programes culturals
diseño eventos culturales
diseño eventos culturales
Disseny programes culturals

Caixaforum ens va proposar crear el disseny de la imatge d’un esdeveniment de poesia per tal de donar una base visual a les seves ponències.

diseño eventos culturales

Vam partir del concepte propi de l’esdeveniment, Tres de dos, un cicle de poesia de tres mesos de durada i dues ponències a cada sessió.

Caixa Forum. Diseño de imagen de eventos y ferias.
Diseño de la imagen del ciclo de poesía de Caixaforum
Caixa Forum. Diseño de imagen de eventos y ferias.

Mitjançant el joc de forma i color vam destacar el missatge i vam escollir una tipografia caligràfica amb connotacions de traç de ploma.

Disseny programes culturals
Disseny programes culturals
diseño eventos culturales

El resultat va ser un esdeveniment que va fer entrar el públic en una atmosfera de poesia i colors vitals.

diseño eventos culturales
Disseny programes culturals