Skip links
Althae Nutrition

Promocions Digitals i Disseny de Catàlegs de Producte d’Alimentació

Catàlegs de producte / Newsletter setmanal / Banners / Flyers / Stickers

L’empresa Althae Nutrition tenia la necessitat de promocionar els seus productes en el sector dels suplements alimentaris.

Vam decidir destacar, amb elements gràfics, les propietats que defineixen cada producte d’alimentació.

Per a la fira Health Living de Londres, vam crear el disseny d’una estructura jerarquitzada del color i del tamany

Així vam aconseguir, tant en suport gràfic com digital, que els assistents fessin una lectura ràpida dels valors de l’empresa.

Diseño integral para la promoción del suplemento alimentario
Pen Catalán tenía la necesidad de dar forma gráfica a un proyecto europeo de participación cultural entre jóvenes de diferentes países. Decidimos que la imagen debía connotar juventud y actualidad, para que los usuarios pudieran identificarse con el proyecto y participar en él.
CATÁLOGOS DE PRODUCTO / NEWSLETTER SEMANAL / BANNERS / FLYERS / STICKERS
Diseño editorial y digital de suplementos y productos de alimentación.
Diseño integral para la promoción del suplemento alimentario
Diseño editorial y digital de suplementos y productos de alimentación.
Diseño de newletter para la promoción de productos y complementos de alimentación.
Diseño de newletter para la promoción de productos y complementos de alimentación.
Diseño de newletter para la promoción de productos y complementos de alimentación.
Diseño de newletters para la promoción de productos y complementos de alimentación.
Diseño integral para la promoción digital de suplementos de alimentación.
Diseño integral para la promoción digital de suplementos de alimentación.
Diseño integral para la promoción digital de suplementos de alimentación.
Diseño integral para la promoción digital de suplementos de alimentación.

L’empresa Althae Nutrition tenia la necessitat de promocionar els seus productes en el sector dels suplements alimentaris.

Diseño integral para la promoción del suplemento alimentario
Pen Catalán tenía la necesidad de dar forma gráfica a un proyecto europeo de participación cultural entre jóvenes de diferentes países. Decidimos que la imagen debía connotar juventud y actualidad, para que los usuarios pudieran identificarse con el proyecto y participar en él.
CATÁLOGOS DE PRODUCTO / NEWSLETTER SEMANAL / BANNERS / FLYERS / STICKERS

Vam decidir destacar, amb elements gràfics, les propietats que defineixen cada producte d’alimentació.

Diseño de newletter para la promoción de productos y complementos de alimentación.
Diseño de newletter para la promoción de productos y complementos de alimentación.
Diseño de newletter para la promoción de productos y complementos de alimentación.
Diseño integral para la promoción digital de suplementos de alimentación.
Diseño integral para la promoción digital de suplementos de alimentación.
Diseño integral para la promoción digital de suplementos de alimentación.

Per a la fira Health Living de Londres, vam crear el disseny d’una estructura jerarquitzada del color i del tamany.

Diseño editorial y digital de suplementos y productos de alimentación.
Diseño integral para la promoción del suplemento alimentario
Diseño editorial y digital de suplementos y productos de alimentación.

Així vam aconseguir, tant en suport gràfic com digital, que els assistents fessin una lectura ràpida dels valors de l’empresa.